Mitä on selkokieli?

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on helpompaa kuin yleiskieli ja selkeä yleiskieli.

Selkokielessä tekstin rakenne, sanasto ja kielioppi ovat yleiskieltä helpompia. Siksi selkokieltä on helpompi lukea ja ymmärtää kuin yleiskieltä.

Selkokeskuksen arvion mukaan noin 11–14 prosenttia maamme väestöstä tarvitsee selkokieltä arjessaan. Heille selkeäkään yleiskieli ei ole vaihtoehto.

Kenelle selkokieli on tarkoitettu?

Selkokieli on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä ja selkeää yleiskieltä.
Selkokielen kolme pääryhmää ovat

  • kehitysvammaiset
  • ikäihmiset
  • kielenoppijat.

Selkokielestä hyötyvät myös henkilöt, joilla on lukivaikeus, ADHD tai hahmottamisen haasteita. Toisaalta selkokieli ei sulje ketään ulkopuolelle. Se auttaa meitä kaikkia saamaan tietoa ja hoitamaan omia asioitamme.